Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn
last ned.jpg
INFO : Utbygning av Fossumdumpa. Stengning av Aasta Hansteens vei.
Publisert 05.02.2021
Bystyret vedtok 18. november 2020 å omregulere Aasta Hansteens vei 2 mfl. fra grøntområde til svømmehall, bolig, forretning m.m.
Hensikten er å bygge Stovner bydelsbad, I den forbindelse stenges Asta Hansteens vei for innkjøring til Fossum Sletta Borettslag og Fossum Terrasse Borettslag 

Som en konsekvens av den nye reguleringsplanen er det vedtatt at innkjøringen til Fossum sletta brl. og tilgangen parkeringsplassen for Fossum terrasse brl. flyttes og skal gå fra ny avkjørsel i rundkjøringen ved Stovner senter og ned mellom garasjehuset til Fossum sletta og foran blokkene nr 50 - 56


PBE mener og evt. at vi kan bruke interne gangveier for adkomst til P plassen langs
T banelinjen. Borettslaget har i sitt HMS-arbeid og planer for godt bomiljø tilrettelagt med betalingsbommer på enden av interne gangveier for å redusere trafikken innad i borettslaget mest mulig for å sikre ett godt bomiljø for alle, spesielt for barn i lek på opparbeidede lekeplasser.


Reguleringsplanen og Saksfremstillingen av 1967 sier og at det kun skal være helt nødvendig kjøring til og fra de enkelte oppganger på gangveiene. Slik at gjeldende regulering ikke tillater etablering av en ny hoved-kjøreadkomst gjennom vårt borettslag.

Styret har fulgt med på dette planforslaget over lengre tid og har den 26.02.2020 innenfor høringsfristen utløp sendt inn en protest på dette til PBE. Men denne protesten har ikke blitt tatt til følge. Styret har på grunn av dette valgt å engasjere juridisk bistand fra Brækhus for innsending av klage på vedtaket i dette planforslaget. Klagefrist til PBE er 22.02.2021.

Vi klager ikke på planforslaget i sin helhet, men kun denne stengningen Av Aasta Hansteens vei med forslag til endringer i kjøremønster for tilgang til P plasser og mener PBE må revurdere planforslaget og tilrettelegge for alternativ innkjøring og henviser til skisseforslag I planforslagets side 138 figur 110. der det er skissert opp en løsning hvor det knyttes en liten veiforbindelse mellom Snuplassen foran parkeringshuset til Fossumsletta frem til dagens eksisterende innkjøring for begge borettslag. En slik løsning vil kunne ivareta begge borettslag sine interesser for godt bomiljø og redusere trafikken innad i borettslagene.

Les gjerne hele plansaken ved å følge vedlagte lenker.
https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/einnsyn-fillager/filtjeneste/fil?virksomhet=976819853&filnavn=vedlegg%2F2020_09%2F1373999_1_1.pdf

For innsyn i plansaken hos PBE.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?direct=Y&mode=&caseno=201713170

Plan og Bygningsetaten si din mening om arealplaner i Oslo.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/main.asp?idnr=2020167504

Vennlig Hilsen
Styret. 
Fossum Terrasse Borettslag.
 

Fordelsprogram for beboereLes mer

Været i Meteogram.svg

Torsdag
°C
Fredag
°C
Lørdag
°C
Værvarsel fra yr.no

Her er vi

Tante Ulrikkes vei 36 c
0984 Oslo